Serviciile oferite de acest sit web sunt destinate exclusiv persoanelor care sunt de acord cu Termenii și Condițiile expuse în continuare. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără vreo notificare prealabilă. Putem, de asemenea, șterge sau adăuga orice informație sau întrerupe orice activitate pe situl web.

Proprietarul magazinului online www.conprosta.ro și al mărcii Conprosta este SC NatBio Solution SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1737/2020, Cod de Înregistrare Fiscală 42228528, EUID: ROONRC.J40/1737/2020, cu sediul social în București, Intrarea Gheorghe Simionescu nr. 19, B26, Sector 1, România, având adresa de corespondență la OP 22, CP 113, Sector 1, București, Cod 014780, România, denumită în continuare „Comerciant”. Denumirea „Cumpărător” desemnează orice persoană fizică sau juridică care acceptă serviciile oferite de site-ul nostru și este de acord cu prezentele termeni și condiții. Prin “Plasarea Comenzii” cumpărătorul declară în mod expres că a citit, a înțeles și este de acord cu prezentele “Termeni și Condiții”. Termenii și Condițiile astfel acceptate devin prevederi contractuale între comerciant și cumpărător. Cumpărătorul este de acord ca prin efectuarea plății produselor achiziționate în contul comerciantului sau către curier în cazul folosirii plății ramburs, acceptă în totalitate și în mod expres prezentele “Termeni și Condiții” care de altfel pot fi puse la dispoziția lui prin e-mail sau fax.

Elementele și termenii definitorii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către SC NatBio Solution SRL către Cumpărător și pot fi modificate doar cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor desemna:
Cumpărător – persoana, firma, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – societatea comercială SC NatBio Solution SRL, având sediul social în București, Intrarea Gheorghe Simionescu nr. 19, B26, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1737/2020, Cod de Înregistrare Fiscală 42228528, EUID: ROONRC.J40/1737/2020.
Bunuri – orice produs, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract – o Comanda confirmată de către Vânzător.
Drepturi de proprietate intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă

Documentele contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul conprosta.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Obiectul contractului

Obiectul Contractului îl constituie produsul/produsele și serviciile cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin generarea unei Comenzi pe Site confirmată de către Vânzător. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate de către Vânzător pe Site.

Prețul contractului

Prețul produsului/produselor este acela menționat pe Site. Prețul poate fi modificat de către Vânzător, în orice moment, fără preaviz.

Prețul produselor și serviciilor include TVA, precum și orice altă taxă.

Modalitatea de livrare

Vânzătorul își va îndeplini obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 zile de la data la care a comunicat Clientului mesajul de confirmare referitor la Comandă. În cazul în care nu poate executa Contractul din cauza că produsul nu este disponibil, Vânzătorul va informa Clientul despre aceasta situație. Vânzătorul poate livra Clientului un produs similar având același preț, în situația în care produsul solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul Clientului.

Produsul va fi livrat Clientului prin printr-o firma de curierat sau prin Poșta Română.

Politica de returnare

Potrivit legislației în vigoare, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.

Așadar, consumatorul are dreptul de a returna produsul achiziționat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, cu suportarea cheltuielile directe de returnare.

*Consumatorul nu poate denunța unilateral (nu poate returna), în condițiile art. 16, lit. d), e), f), OUG 34/2014, contracte de furnizare a unor produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate (de exemplu: suplimente desigilate etc (produse desigilate) sau care se pot degrada ori deteriora rapid)…

Atragem atenția că, în cazul în care produsele a căror returnare se solicita prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, zgârieturi, lovituri, urme de uzură, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Politica de confidențialitate

Vânzătorul prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la Clienți a datelor personale necesare executării Contractului și se obligă sa respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele obținute de către Vânzător vor fi stocate în baze de date iar Vânzătorul va lua toate masurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Pentru executarea Contractului, Vânzătorul va transmite datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care va livra produsele precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line.